• cube

  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Thông tin về Quy định Quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12-07-2014 -  lượt xem:1739

Thông tin về Quy định Quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/01/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND Quy định về “Quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2014.

Đây là quy định mang tính tổng hợp, thay thế cho các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định 32/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 về việc ban hành Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; Quyết định 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động thoát nước; Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quản lý hoạt động thoát nước được ban hành kèm theo Quyết định 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008; Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ; Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu của việc ban hành Quyết định này là tổng hợp lại các quy định đã ban hành trước đây, có hiệu chỉnh, bổ sung để thuận tiện cho công tác quản lý và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan đối với công tác tổ chức quản lý, vận hành và sử dụng các hạng mục bao gồm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, hoạt động thoát nước, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ là căn cứ pháp lý để các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng các hạng mục nói trên theo đúng các quy định của pháp luật.

Nguồn: Sưu tầm (Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương)

Liên hệ: 0907 888 283 Mr Linh

XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG KHÁC
SIÊU THỊ ĐỊA ỐC

TÌM KIẾM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Mr. Linh 0907 888 283

CHỌN NGÔN NGỮ

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Đang online:  3
Ngày hôm qua:   83
Lượt truy cập:   564100

TIỆN ÍCH